DATA PENGURUS KELEMBAGAAN
Kabupaten Bantaeng

Nu Nama dan Alamat Pengurus Kelembagaan Pastisipasi
1 Muh. Tahiyat, Baruga Sayang Talongkoa Aktif
2 Irman Nur, Baruga Sayang Pattalassang Aktif
3 Murniati, Baruga Sayang Je'ne Annurung Aktif
4 Rano Muros, Baruga Sayang Kaloling Jaya Aktif
5 Muh. Aris Sarate, Baruga Sayang Julu Ati Aktif
6 Syarifuddin, HN, Baruga Sayang Bianglo Mekar Aktif
7 Juhaning, Baruga Sayang Sejahtera Aktif
8 M. Nasir. L, Baruga Sayang Bawang Merah Aktif
9 Jamaluddin, Baruga Sayang Je'ne Annurung Aktif
10 Syamsuddin, Baruga Sayang Kaloling Jaya Aktif
11 Muhammad. HL, Baruga Sayang Julu Ati Aktif
12 Syahrir Samad, Baruga Sayang Bianglo Mekar Aktif
13 Abbas, Baruga Sayang Sejahtera Aktif
14 Andi Hasni, Baruga Sayang Bawang Merah Aktif
15 Hasbullah, Baruga Sayang Talongkoa Aktif
16 Ramli. Y, Baruga Sayang Pattalassang Aktif
17 Albar, Baruga Sayang Je'ne Annurung Aktif
18 Erni, Baruga Sayang Kaloling Jaya Aktif
19 Hj. Syamsiah, Baruga Sayang Julu Ati Aktif
20 Nurlia, SE, Baruga Sayang Bianglo Mekar Aktif
21 Kasmawati, Baruga Sayang Sejahtera Aktif
22 Te'ne, Baruga Sayang Bawang Merah Aktif
23 Syarifuddin, Baruga Sayang Talongkoa Aktif
24 Norman. , Baruga Sayang Pattalassang Aktif